NAF veibøker

Her er samlingen min med NAF veibøker, Den første kom i 1928 og den siste hittil i 2007
Jeg mangler 2 bøker på å få komplett samling
De to første utgavene er fra 1928 og 1930
To av de siste bøkene før krigen. Jeg mangler den siste, som kom ut i 1939
De første bøkene etter krigen kom ut i 1947 og 1949
Siste året med stiv perm var i 1961. I 1964 startet en periode med plastomslag
I 1973 ble formatet på bøkene forandret
1992 var siste året med plastomslag. I 1995 kom bøkene med omslag
av glanset papp

Årganger NAF veibok ble utgitt

NAF, stiv perm 1928
NAF, stiv perm 1930
NAF, stiv perm 1933
NAF, stiv perm 1935
NAF, stiv perm 1937
NAF/KNA, stiv perm 1939
NAF/KNA, stiv perm 1947
NAF/KNA, stiv perm 1949
NAF/KNA, stiv perm 1951
NAF/KNA, stiv perm 1953
NAF/KNA, stiv perm 1955
NAF/KNA, stiv perm 1958
NAF/KNA, stiv perm 1961
NAF, plastomslag 1964
NAF, plastomslag 1967
NAF, plastomslag 1970
NAF, plastomslag 1973
NAF, plastomslag 1976
NAF, plastomslag 1979
NAF, plastomslag 1982
NAF, plastomslag 1985
NAF, plastomslag 1989
NAF, plastomslag 1992
NAF, glanset papp 1995
NAF, glanset papp 1998
NAF, glanset papp 2001
NAF, glanset papp 2004
NAF, glanset papp 2007

Som vist av oversikten, ble veiboken for KNA og NAF slått sammen
i perioden fra 1939 til 1961. De første bøkene hadde reklame, men dette Forsvant gradvis, og ble borte på 1960 tallet.