Restaurering

Restaurering av sykler

Jeg tar på meg restaurering og laging av deler til veltepettere. Har blant annet laget ramme, komplett forhjul og bakhjul. Komplett sett med bremsedeler.

Valsing av ny felgring.
Her er starten på et nytt forhjul. Har dreid nytt nav og ny felg ring.
Her blir navet boret og gjenget.
Det er 36 hull M3 i hver skinke.
Her er en pedal og mange av de nye eikene på plass.
Alle delene på plass. Nå skal eikene strammes så hjulet blir
rett og stabilt. Dekket er ei limt O-ring snor.
Slik går det, når jeg er uheldig med opprettingen. Da er det bare å
løsne opp alle eikene og begynne på nytt.
Nytt bakhjul til samme sykkel.
Stolt eier, prøvekjører nyrestaurert sykkel. Har senere måtte etterstramme eikene.
Her er nye bremsedeler, ferdig tilpasset og klare til lakkering.
Bremsen ferdig montert og klar til prøvekjøring.
Nav og kulelager ferdig restaurert. Nye hull er boret og gjenget i navet.
Bakhjul til veltepetter under restaurering.
Legg merke til at eikene er festet til navet med nippler.
Forhjulet til samme sykkel ferdig restaurert:
Forhjul under restaurering. Dette skal gjøres helt ferdig
og tas med på markeder for demonstrasjon.
Samme forhjul.
Nytt sykkelstyre
Nytt sykkelstyre
Nytt sykkelstyre
Nytt sete trekk på gammelt sete