Ombygging svinghjul Villiers

Ombygging av svinghjul til Villiers motor

 • Ta ut alle magneter fra gamle svinghjul.
 • Skjær ut senteret i gamle svinghjul med baufil.
 • Tilpass og lim inn 3 stk. aluminiumsbiter med mål ca. 30 x 30 x 20 mm.
 • Drei ut av gamle svinghjul, i henhold til tegning.
 • Monter det nye svinghjul inn i det gamle. fres ut en halvmåne, for å utjevne høydeforskjellen. Monter 3 skruer, for å låse svinghjulet.
 • Overfør overett merket, både på svinghjul og bakplata, slik at dette blir synlig ved montering.
 • Utbalanser svinghjulet. Dette kan gjøres med en aksel tilpasset svinghjulet, som legges opp i lettløpende trinser.
 • Monter delene på motoren, i henhold til originale monterings anvisning.
  Her har jeg fjernet gamle senteret og limt inn ny aluminium. Bitene er litt store, da jeg ikke hadde målene klare.
  Her dreier jeg aluminiums bitene til korrekt mål, i henhold til tegning.
  Her prøver jeg om det nye svinghjulet passer, før jeg tar svinghjulet ut av dreibenken.
  Her er svinghjulet montert på plass og festet med 3 stk. skruer.
  Begge svinghjulene etter montering. Legg merke til de 6 skruene jeg har festet aluminiumen med.
  Her har jeg lagt svinghjulet klart i utbalanserings apparatet.
  Her er utbalanseringen i full gang. Legg merke til alle hullene som er boret, for å fjerne vekt der svinghjulet er tyngst.
  Her har jeg overført over ett merkene, slik at disse skal synes ved montering på motoren.
  Når dekselet er på plass, kan vi ikke se noe av det nye svinghjulet. Bare litt av bakplata blir synlig.
  Her er de elektriske komponentene til den elektroniske tenningen montert under bensintanken. Det er så trangt, at coilen må settes litt skjevt for å bli smalest mulig. Da går det akkurat