Gjennomførte turer

Jeg har hatt mange sykkelturer og opptredener med de gamle syklene mine. De lengste turene er Nordkapp – Lindesnes og Trondheim – Oslo. Turen jeg har vært med på flest ganger er Drammensfjorden rundt, her har jeg syklet på veltepetter fra 1999. Har også stilt opp i «Ta Sjansen», 17.mai tog og andre tilstelninger. Her er noen bilder fra turene.

Bilder fra flere av turene mine